baner

Suilectin – mieszanka paszowa uzupełniająca dla prosiąt

Suilectin
Suilectin to mieszanka paszowa uzupełniająca dla prosiąt, zawierająca innowacyjny i opatentowany dodatek paszowy pochodzenia naturalnego powodujący przyspieszenie dojrzewania układu trawiennego i odpornościowego prosiąt, dzięki czemu poprawia kondycję i zwiększa wydajność hodowli.

Liczne badania naukowe nad składnikiem aktywnym prowadzone (w Polsce, Hiszpanii oraz w Chinach) na przestrzeni ponad 10 lat potwierdzają, że SUILECTIN indukuje szybkie dojrzewanie układu trawiennego i odpornościowego u prosiąt. Prowadzi to do zmniejszenia liczby problemów zdrowotnych, śmiertelności w okresie odsadzania oraz przyczynia się do znacznej poprawy wyników zootechnicznych w długim okresie: zwiększonej masy ciała i zmniejszonego spożycia paszy.

 

Bezpieczeństwo

W licznych badaniach nadmierne dawkowanie SUILECTIN nie wykazało żadnych negatywnych skutków w zakresie oceny klinicznej, histopatologii, morfologii, zarówno wskaźników mitotycznych jak i apoptotycznych i innych.

 

Status rejestracji

Substancję czynną preparatu SUILECTIN zatwierdzono do stosowania w UE. Ze względu na swoją innowacyjność, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wymagał bardzo dokładnych badań dotyczących bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności.

 

Status patentowy

Produkt jest objęty ochroną patentową w wielu krajach, w tym w Polsce.

 

Skuteczność potwierdzona w badaniach

 

Przyspieszone odsadzanie po podaniu preparatu SUILECTIN

Działanie preparatu SUILECTIN przy podaniu w 11 dniu życia. Układ pokarmowy prosiąt, którym podano SUILECTIN dojrzewa znacznie szybciej niż w przypadku grupy kontrolnej, co przejawia się zwiększonym poborem paszy po aplikacji preparatu.

wykres

Zwiększony średni przyrost wagi po zastosowaniu SUILECTINu

Wykazano, że podanie SUILECTINU miało wpływ na zwiększenie średniego przyrostu wagi świń w 84 dniu życia aż o 6 kg.

Wyniki badań skuteczności preparatu przeprowadzonych w Polsce

Ubój w 179 dniu życia Grupa kontrolna +Suilectin

+Suiacid

N 14 18
Średnia waga w dniu uboju (kg) 120.5 123.6
Różnia Wagi(Suilectin – Grupa Kontrolna) (kg) +3.05
Średnia mięsność (%) 53.81 56.21

Podanie SUILECTINu spowodowało zwiększenie średniej wagi tuczników w dniu uboju o ponad 3kg. Dodatkowo, badania wykazały, że wzrosła także średnia mięsność trzody o 2,4% w porównaniu do grupy kontrolnej, która nie otrzymywała SUILECTINu

Podsumowanie

SUILECTIN to prawdziwie innowacyjny produkt o unikalnym składniku aktywnym i sposobie działania. Pozytywne wyniki badań skuteczności zapewniają znaczące korzyści dla hodowcy. Sposób działania produktu pozwala na użycie go jako alternatywy lub dodatku do obecnie stosowanych promotorów wzrostu i produktów stosowanych w celu poprawy zdrowia jelit (probiotyki i kwasy organiczne). Doskonała skuteczność, profil bezpieczeństwa i naturalne pochodzenie SUILECTIN są rozwiązaniem dla obecnych wyzwań i trendów w hodowli zwierząt.